profilpracodawcy.info

O nas

Informacje podstawowe
  • ATM S.A. działa na rynku teleinformatycznym od 1991 r., a od września 2004 r. Spółka jest notowana na Giełdzie  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Spółka jest liderem kolokacji, hostingu i szerokopasmowej transmisji danych, oferującym usługi dostępu do Internetu oraz inne zaawansowane usługi telekomunikacyjne o dużej wartości dodanej, świadczone pod marką ATMAN.
  • Odbiorcy usług i produktów ATM S.A. to klienci biznesowi, operatorzy telekomunikacyjni i instytucje o znaczących potrzebach telekomunikacyjnych.
  • W skład grupy kapitałowej ATM S.A. wchodzi obecnie osiem firm. Spółki zależne świadczą usługi głównie w zakresie integracji systemów teleinformatycznych, specjalizując się: w projektowaniu i budowie sieci transmisji danych wraz z systemami do zarządzania i monitoringu sieci, w budowie centrów danych i złożonych systemów informatycznych oraz w produkcji i wdrażaniu oprogramowania aplikacyjnego.
ATM S.A. zatrudnia blisko 150 pracowników, około 450 osób pracuje w spółkach grupy kapitałowej.

Kontakt:
ul. Grochowska 21a
04-186 Warszawa
tel. 22 51 56 100

Strona www firmy
Polityka Prywatności